Приглашение invito

 1. Приглашаю вас к себе. Mi invitas vin viziti min.
 2. Спасибо за приглашение! Dankon pro la invito!
 3. Не хотите ли провести вечер вместе с нами? Chu vi ne volas pasigi la
 4. vesperon kune kun ni?
 5. С удовольствием. Kun plezuro.
 6. Охотно. Volonte.
 7. Спасибо за гостеприимство! Dankon pro gastamo!
 8. Прошу к столу! Bonvolu al la tablo!
 9. Пойдемте гулять! Ni iru promeni!
 10. Хотите пойти в кино (в театр, в цирк, на концерт, на выставку)? Chu vi
 11. deziras iri al kinejo (al teatro, cirko, koncerto, ekspozicio)?
 12. Поедем на пляж! Ni veturu al la plagho!